Breaking News

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งมอบถุงยังชีพ พร้อมเชิญชวนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก”


ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จากเหตุการณ์พายุ “ปาบึก” ที่เกิดขึ้น ซึ่งสร้างความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมเพื่อส่งมอบคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัยมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์” ทั้งในรูปแบบการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู 


สำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ นับเป็นสาธารณภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ขอส่งกำลังใจและแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในเบื้องต้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที ผู้บริหารและพนักงานธนาคารฯ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเตรียมและส่งมอบถุงยังชีพให้แก่กองบิน 7 กองทัพอากาศ และกองทัพภาคที่ 4 เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สำหรับในส่วนกลาง ในวันอังคารที่ 8 มกราคมนี้ ธนาคารฯ ได้เชิญชวนพนักงานร่วมเป็นอาสาสมัครจัดถุงยังชีพประทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 5,800 ชุด และที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารฯ จะจัดเตรียมถุงยังชีพเพิ่มเติมอีกจำนวน 2,000 ถุง เพื่อส่งมอบแก่กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และกองทัพบก เพื่อเตรียมไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนภาคใต้ที่ประสบภัยจากพายุ “ปาบึก” ต่อไป


นอกจากนี้ธนาคารฯ ได้เปิดช่องทางการรับบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก” ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร ดังนี้

1) บริจาคผ่านบัญชี "มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย" เลขที่ 111-3-90911-5 ได้ทุกสาขาธนาคาร หรือทาง SCB Easy

2) บริจาคผ่านปุ่มรับบริจาคอัตโนมัติที่เครื่อง ATM ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต

จึงขอเชิญชวนลูกค้าประชาชนร่วมบริจาคผ่านช่องทางดังกล่าว ทั้งนี้สามารถขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ โดยระบุชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ในสำเนาหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่ง Email มาที่ donation@scb.co.th หรือ Fax 02-544-1040


ไม่มีความคิดเห็น