Breaking News

งานครบรอบ 30 ปีสมาคมจัดซื้อฯ “นักจัดซื้อมืออาชีพ มาตรฐานระดับโลก”

คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ (ที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมด้วยวิทยากรรับเชิญ คุณธีรวัฒน์ อัศวโภคี (ที่ 4 จากซ้าย) Executive Vice President, Head of Data Science, Data Analytics – Data Innovation จาก บมจ.กรุงไทย คุณวินเน่ย์ โฮรา (ที่ 5 จากซ้าย) Executive Director จาก Deloitte Consulting Limited และคุณสิทธิโชค นพชินบุตร (ที่ 6 จากซ้าย) Ex CMO DTAC ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Business platform disruption, Digital transformation” และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสมาชิกฯ

กรุงเทพฯ อังคาร 27 พฤศจิกายน 2561 ณ C. ASEAN สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (สจซท) โดยคุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ Adv. Cert. SCM℗ (ITC) นายกสมาคมฯ ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และกรรมการบริหารแห่งสมาพันธ์จัดซื้อและซัพพลายเชนนานาชาติ (IFPSM) ได้เป็นประธานจัดงานอาหารสมองวาระพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯเป็นปีที่ 30 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ประสบผลสำเร็จ จากองค์กรชั้นนำมีชื่อเสียง ได้แก่ คุณอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ และ คุณธีรพงษ์ วิชญเรืองรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก บริษัทพันธวณิช คุณกนิกนันต์ ลักษณียนาวิน Senior Procurement Consultant จาก Deloitte Consulting Limited คุณสนิฎา มานะกิจภิญโญ Senior Vice President, Transport จาก LAZADA ELogistics Thailand มาบรรยาย ภายใต้ธีมงาน Procurement in a digital transformation คุณธีรวัฒน์ อัศวโภคี Executive Vice President,Head of Data Science, Data Analytics – Data Innovation จาก บมจ.กรุงไทย คุณสิทธิโชค นพชินบุตร Ex CMO DTAC และคุณวินเน่ย์ โฮรา Executive Director จาก Deloitte Consulting Limited เสวนาในหัวข้อ “Business platform disruption, Digital transformation

คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ (ที่ 1 จากซ้าย) นายกสมาคมฯ และคุณสรรชัย นิธีกุลวัฒน์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้ดำเนินรายการเสวนาหัวข้อ “Business platform disruption, Digital transformation”

สมาคมฯเป็นองค์กรอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดๆก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 ด้วยจำนวนสมาชิกเริ่มต้นเพียงไม่กี่คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวงการวิชาชีพ จัดซื้อและซัพพลายเชนให้ก้าวหน้า มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ ทางด้านวิชาชีพจัดซื้อและซัพพลายเชนให้แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจ โดยได้มีการออกวุฒิบัตรเพื่อรับรองความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพในระดับต่างๆ เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการทำงานต่อไป ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกนับหมื่นคน 


นับเป็นข่าวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ปีนี้ หลักสูตรวิชาชีพจัดซื้อและซัพพลายเชนที่สมาคมฯได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร "Advanced Certificate in Purchasing and Supply" (Adv. C.P.S.) ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ของสมาพันธ์จัดซื้อและซัพพลายเชนนานาชาติ IFPSM ผลจากการได้รับการรับรองมาตรฐาน ทำให้ประกาศนียบัตรนี้เป็นที่ยอมรับกว่า 46 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสมาคมจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ที่เป็นองค์กรวิชาชีพระดับนานาชาติ ก้าวสู่การเป็นสถาบันผลิตบุคลากรด้านจัดซื้อและซัพพลายเชน มืออาชีพ ที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือ เสริมสร้างขีดความสามารถของตนเองในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน แข่งขัน ในเวทีระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ไม่มีความคิดเห็น