Breaking News

แท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ร้อง“ชัชเตาปูน”ช่วยผลักดันประกันสังคมเท่าเทียม

กลุ่มอาชีพอิสระคนขับแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์ร้องเรียน“ชัชคลายทุกข์”ประกันสังคมตามมาตรา 40 กลุ่มอาชีพอิสระถูกปฏิเสธขอช่วยผลักดันสิทธิ์สวัสดิการเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 นายชัชวาลย์ คงอุดม หรือ "ชัช เตาปูน" หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท เปิดบ้านรับฟังปัญหาของคนขับแท็กซี่และผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์กว่า 100 คน หลังถูกปฎิเสธใช่สิทธิ์ประกันสังคมตามมาตรา 40 ของกลุ่มอาชีพอิสระ พร้อมด้วย นายชื่นชอบ คงอุดม โฆษกพรรคพลังท้องถิ่นไท , นางพิมพ์อร คงอุดม ผู้เสนอตัวลงสมัคร สส.เขตบางซื่อ , น.ส.ภัทร์ฐิตา ทุมเกิด ผู้เสนอตัวลงสมัคร สส.เขต 30 บางพลัดและเขตบางกอกน้อย ,นายประสพโชค ธรรมรักษา ผู้เสนอตัวลงสมัคร สส. เขต12 บางเขน ,คุณชาลี ชินรุจน์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเขต10 ดอนเมือง และ พญ.เพ็ญลดา ครุธโกษา ที่ทำการพรรคพลังท้องถิ่นไทนายชัชวาลย์ เปิดเผยว่า นอกจากการวางเป้าหมายในการเข้าไปช่วยพัฒนาประเทศในวิถีทางการเมืองแล้ว พรรคพลังท้องถิ่นไทยังมีเป้าหมายในการทำงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมไทย

ที่ผ่านมาผมเปิดช่องทาง “ชัชคลายทุกข์” เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน และเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจทำมาตลอดโดยสวัสดิการประกันสังคมตามมาตรา 40 นับว่าเป็นเรื่องสำคัญ ของคนอาชีพอิสระอย่างยิ่ง แต่ทั้งนี้เป็นเรื่องของทางภาครัฐที่ต้องรีบแก้ไขให้สิทธิสามารถใช้ได้จริงกับกลุ่มอาชีพนี้ ซึ่งหากผมมีโอกาสได้เข้าไปบริหารประเทศ ผมพร้อมจะแก้ไขปัญหาจุดนี้ทันที เพราะคิดอยู่เสมอว่า ผมไม่ทอดทิ้งประชาชน จะอยู่ดูแลให้ความสุข เพราะปัญหาของชุมชน คือปัญหาของผมเช่นกัน

ด้าน นายอนุพงศ์ เขื่อนคำ ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ขับแท็กซี่อิสระกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการสวัสดิการประกันสังคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันเรามีเครือข่ายสมาชิกประมาณ 5,000 คัน ซึ่งปัญหาหลักๆที่เครือข่ายประสบคือ เรื่องการไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการตามที่รัฐจัดทำ หรือการออกมาตรการต่างๆเพื่อรองรับอาชีพอิสระอย่างแท้จริง เช่น หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสวัสดิการประกันสังคมตามมาตรา 40

"เมื่อผมไปใช้สิทธิ์ดังกล่าวกลับถูกปฎิเสธ และไม่สามารถใช้ได้จริงส่วนบัตร 30 บาทถึงแม้จะสามารถทำได้แต่ไม่ครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานคร" นายอนุพงศ์ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น