Breaking News

สถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.

พฤศจิกายน 29, 2564
รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. 📍 กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 3 - 27 ...Read More

งานวิจัยทุเรียนแกะเนื้อ ได้รับการสนับสนุนจาก วช.

พฤศจิกายน 29, 2564
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิ...Read More

งานวิจัยมะม่วง CA storage ได้รับการสนับสนุนจาก วช.

พฤศจิกายน 29, 2564
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์...Read More

DOS WATER PAC DX-5 ตอกย้ำความสำเร็จ คว้ารางวัล ด้านวัตกรรมการดีไซน์ระดับโลกจากญี่ปุ่น

พฤศจิกายน 29, 2564
DOS WATER PAC DX-5 ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้ง ของ DOS LIFE ผู้นำธุรกิจถังเก็บน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย ด้วยการคว้ารางวัล ด้านนวัตกรรมการดีไซน์ที่ก...Read More

HPE (Aruba) รั้งตำแหน่งผู้นำติดต่อกันเป็นปีที่สิบหกใน 2021 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and WLAN Infrastructure Report

พฤศจิกายน 29, 2564
ผู้จำหน่ายเพียงรายเดียวที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดถึงสามจากห้ากรณีการใช้งานหลักใน Critical Capabilities Report กรุงเทพมหานคร, วันที่ 29 พฤศจ...Read More

สถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 น.

พฤศจิกายน 29, 2564
รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 น. 📍 กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 3 - 42 u...Read More

การตรวจคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี ของ ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท

พฤศจิกายน 29, 2564
ทุเรียน “ราชาของผลไม้เมืองร้อน” จัดเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีมูลค่าการส่งออกสูง มีการปลูกแทบทุกภาคของประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจ...Read More

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 92,125,296 โดส และทั่วโลกแล้ว 7,896 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 650.2 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (116.4%)

พฤศจิกายน 28, 2564
➡️ (28 พฤศจิกายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 7,896 ล้านโดส ใ...Read More

สถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.

พฤศจิกายน 28, 2564
รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. 📍 กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 3 - 46...Read More

นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ ประชุมเตรียมการบริหารจัดการกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินงานการผลิตวารสารประจำปีของสมาคมฯ พร้อมการเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

พฤศจิกายน 28, 2564
26 พฤศจิกายน 2564 ร้านอาหารบ้านบางอ้อ นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ  เพื่อหารือ...Read More

สถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 น.

พฤศจิกายน 28, 2564
รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 น. 📍 กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 5 - 56 ...Read More

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 91,658,056 โดส และทั่วโลกแล้ว 7,869 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 646.2 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (116.2%)

พฤศจิกายน 27, 2564
➡️ (27 พฤศจิกายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 7,869 ล้านโดส ...Read More