Breaking News

#เทใจสู้โควิดช่วยกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม #ไม่ติดไม่แพร่ไม่แชร์มั่วยังขอแรงคนไทย!!

เพราะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส COVID-19 ที่กำลังวิกฤตนี้ “กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม” ได้แก่ เด็ก ผู้สูงวัย คนยากไร้ ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อและเป็นกลุ่มที่อาจจะถูกมองข้ามไปโดยไม่ตั้งใจ ในวิกฤติโควิดครั้งนี้ “เทใจ” จึงขอเชิญคนไทยลุกขึ้นมามีส่วนร่วมช่วยเหลือตามกำลัง สนใจบริจาคกับโครงการไหน..ได้เลย!! ดังนี้


(1) โครงการ “เทใจให้ผู้สูงวัย ผ่านโควิดไปด้วยกันhttps://taejai.com/th/d/wecareelderly/
      เป้าหมายระดมทุน 462,000 บาท ช่วยผู้สูงอายุกลุ่มตกงานและขาดรายได้ในจังหวัดเชียงใหม่ 200 ครอบครัว จากสถานการณ์นี้ ด้วยอาหาร ยา และหน้ากากที่จำเป็น


(2) โครงการ “หน้ากากผ้าสำหรับเด็กขาดโอกาสที่ชายขอบhttps://taejai.com/th/d/maskforkids/
      เป้าหมายระดมทุน 181,500 บาท ช่วยผลิตหน้ากากผ้าป้องกันฝุ่นและรับสถานการณ์นี้จำนวน 12,961 ชิ้น สำหรับเด็กๆ ใน 73 ศูนย์การเรียนชายแดนด้านตะวันตกใน 5 อำเภอของจังหวัดตาก


และที่สำคัญ ...พวกเราทุกคนยังคงต้องร่วมกันทำสิ่งเหล่านี้ - - ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นผู้ติดเชื้อ – ต้องปฏิบัติตนไม่ให้เป็นผู้แพร่เชื้อไม่ว่าจะทราบว่าตัวเองติดเชื้อแล้วหรือไม่ – ต้องไม่เป็นผู้สร้างข่าวและเผยแพร่ข่าวด้วยการแชร์ข้อมูลซึ่งไม่เป็นความจริงหรือไม่เป็นทางการนั้น

#เทใจสู้โควิด #ไม่ติดไม่แพร่ไม่แชร์มั่ว


ไม่มีความคิดเห็น