Breaking News

วิวาลดี้พีอาร์ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 เชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือคนยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง กับโครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา

วิวาลดี้พีอาร์ บริษัทที่ปรึกษาและเชี่ยวชาญบริการด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดชั้นนำของเมืองไทย
เชิญชวนร่วมบริจาคเงิน ข้าวสารอาหารแห้ง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ นมผงเด็ก และสิ่งของที่จำเป็น
เพื่อช่วยเหลือคนยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงใน “โครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา”
เพื่อให้ผู้มีความยากลำบากทางสังคมมีชีวิตที่ดีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

กรุงเทพฯ – การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคน และผู้ที่ต้องประสบกับความยากลำบากมากกว่าปกติก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ซึ่งมีความยากลำบากทางสังคมในการดำเนินชีวิต

วิวาลดี้พีอาร์ บริษัทที่ปรึกษาและเชี่ยวชาญบริการด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดชั้นนำของเมืองไทย ตระหนักถึงความจำเป็นในการระดมความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัย ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน ข้าวสารอาหารแห้ง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ นมผงเด็ก และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพอื่น ๆ แก่โครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา เพื่อให้ผู้มีความยากลำบากทางสังคมได้มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขและสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

นายโจเซฟ เฮนรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วิวาลดี้พีอาร์ กล่าวว่า “ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด วิวาลดี้พีอาร์ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ให้แก่มูลนิธิกระจกเงาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อช่วยเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของกลุ่มคนที่มีความยากลำบากทางสังคม ผ่านเครือข่ายการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งสื่อมวลชน บล็อกเกอร์ และโซเชียลมีเดีย เพื่อให้สาระสำคัญนี้ถูกส่งต่อไปถึงผู้คนในวงกว้าง และนำมาซึ่งความช่วยเหลือแก่ผู้ที่กำลังเดือดร้อนอย่างแท้จริง ทีมงานของเราทุกคนเชื่อว่าในสภาวะเช่นนี้ หากทุกคนสามารถช่วยเหลือ แบ่งปัน และดูแลซึ่งกันและกันในรูปแบบที่เหมาะสม เราทุกคนจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปพร้อม ๆ กันได้อย่างแน่นอน

โครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา ถูกคิดและออกแบบบนฐานความเชื่อเรื่อง “คุณค่าของความเป็นมนุษย์” และดำเนินงานภายใต้กรอบความคิดของการมอบการช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance) แก่ผู้ที่มีความยากลำบากในสังคมที่ซับซ้อนเชิงโครงสร้าง เพื่อให้เกิดแนวความคิด “เกลี่ยทุกข์ เกลี่ยสุข” ขึ้นในสังคม อันเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่สังคมสวัสดิการที่ยั่งยืนต่อไป โดยมีทั้ง “การเยียวยาช่วยเหลือทางจิตใจ” เช่นการให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้ดูแล กับ “การสนับสนุนวัตถุสิ่งของที่จำเป็น” ในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งของผู้ป่วยและผู้ดูแล

ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ได้ที่มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือบริจาคสมทบทุนได้ที่ชื่อบัญชี กองทุนอาสามาเยี่ยม เลขที่บัญชี 202-258297-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สอบถามข้อมูลเพิ่ม โทรศัพท์ 061-909-1840

#เยี่ยมเยียนเพื่อเยียวยา #อาสามาเยี่ยม #วิวาลดี้ร่วมใจต้านภัยโควิด19 #VivaldiCSR

เกี่ยวกับวิวาลดี้พีอาร์
วิวาลดี้พีอาร์ บริษัทที่ปรึกษาและเชี่ยวชาญบริการด้านประชาสัมพันธ์และการตลาดชั้นนำ เชื่อมโยงธุรกิจและแบรนด์สินค้าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนผู้บริโภคและนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แบบครบวงจร รวมถึงสื่อดิจิทัล บล็อกเกอร์ และโซเชียลมีเดีย ผสานการพัฒนาคอนเทนต์และเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์และการวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอย่างตรงจุด ทั้งกลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณา สื่อขององค์กร สื่อของแบรนด์ลูกค้า และสื่อของตนเองในการเผยแพร่ข่าวสาร สร้างการมีส่วนร่วม และมอบผลตอบแทนจากการลงทุนและงบประมาณได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด

ดูข้อมูลเพิ่มติมที่ www.vivaldipr.comไม่มีความคิดเห็น