Breaking News

โนวาร์ตีส บริจาคเงิน 7.75 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทย

การบริจาคช่วยสมทบทุนให้กับมูลนิธิกรมการแพทย์เพื่อเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วย สำรองคลังยาต้านไวรัส และการจัดหาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และชุดอุปกรณ์ทดสอบเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ, ประเทศไทย - วันที่ 20 เมษายน 2563: โนวาร์ตีส บริษัทผู้ผลิตยาจากสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 7.75 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิกรมการแพทย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลรัฐที่เป็นศูนย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมูลนิธิกรมการแพทย์ เป็นองค์กรการกุศลที่บริหารจัดการด้านเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา

เงินบริจาคดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนทางด้านการบริการที่จำเป็น เนื่องจากประเทศไทยได้ยกระดับมาตรการเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ทางด้านสาธารณสุขที่ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ขอบข่ายของเงินบริจาคนี้จะช่วยสนับสนุนการเพิ่มจำนวนเตียงให้กับผู้ป่วยที่กำลังรักษาและพักฟื้นในประเทศไทย


เงินทุนดังกล่าวยังใช้ในการสำรองยาที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยจากโควิด-19 ซึ่งรวมถึงยาฟาวิพิราเวียร์ ที่เป็นยาต้านไวรัสที่ประสบความสำเร็จบางส่วนในการรักษาผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โดยเมื่อยานี้ได้ถูกสำรองในคลังแล้วจะถูกแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่ทำการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 นอกจากนี้ เงินทุนดังกล่าวจะถูกใช้ในการจัดหาชุดอุปกรณ์ทดสอบโควิด-19 เวชภัณฑ์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และหน้ากากอนามัย รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ เช่น การเอ็กซ์เรย์


เภสัชกรหญิงสุมาลี คริสธานินทร์ ประธานบริหาร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เรามีความภาคภูมิใจและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนแบบไม่มีเงื่อนไข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการต่อสู้กับโรคระบาดนี้ และให้ผู้ป่วยชาวไทยได้รับการรักษาที่ดีที่สุด บริษัทโนวาร์ตีสได้จัดตั้งกองทุน COVID-19 Response Fund ขึ้นเพื่อสนับสนุนประเทศที่ได้รับผลกระทบ และสนับสนุนแผนงานที่ช่วยจัดการกับความจำเป็นเร่งด่วนด้านสาธารณสุขอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 การบริจาคนี้เป็นหนึ่งในมาตรการที่เราทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลไทยและบุคลากรด้านสาธารณสุขในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 และเรายังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนอื่น ๆ ในช่วงวิกฤตนี้เพราะ ความปลอดภัยของสังคมมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด LINK

โรงพยาบาลในเครือข่ายของมูลนิธิกรมการแพทย์ โดยหลักแล้วจะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการตรวจพบและให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่


นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “เราขอขอบคุณสำหรับการบริจาคของโนวาร์ตีสในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ สำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในห้วงเวลาที่วิกฤตเช่นนี้”

การบริจาคนี้เป็นมาตรการล่าสุดที่โนวาร์ตีสได้ริเริ่มขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดได้เริ่มขึ้นนั้น บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานและขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าของประเทศ รวมทั้งการใช้นโยบายการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงพนักงานที่โดยปกติต้องปฏิบัติงานอยู่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของตัวพนักงานเอง และเป็นการช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

เกี่ยวกับโนวาร์ตีส
โนวาร์ตีส หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตยาและเวชภัณฑ์ระดับโลกที่มุ่งทำการวิจัยค้นคว้าและพัฒนายา เพื่อปรับปรุงและยืดคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรักษาที่เหมาะสมตามความต้องการทางการแพทย์ให้มากยิ่งขึ้น ในกระบวนการค้นคว้าและพัฒนายาใหม่นั้น ถือได้ว่า โนวาร์ตีสเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งผลิตภัณฑ์ของโนวาร์ตีสสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากกว่า 750 ล้านคนทั่วโลก และยังคงเดินหน้าค้นหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อการขยายการเข้าถึงการรักษาของผู้คนให้ได้มากที่สุด ปัจจุบันโนวาร์ตีสมีพนักงานทั่วโลกประมาณ 105,000 คน และกว่า 140 สัญชาติไม่มีความคิดเห็น