Breaking News

ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ยืนยันมีมาตรการรัดกุมป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 พร้อมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จากไทยเบฟ


สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้หลายภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญในการร่วมมือกันเพื่อป้องกันการระบาด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างก็พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อช่วยกันก้าวผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ล่าสุด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมี คุณนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบ จาก คุณประวิช สุขุม ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หลังกรมสรรพสามิตได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อปลดล็อคให้ผู้ผลิตสามารถบริจาคหรือจำหน่ายแอลกอฮอล์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณสุขได้

คุณนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า “โดยปกติแล้ว ทอท.ดูแลสนามบินหลักทั้งหมดจำนวน 6 สนามบิน ซึ่งมีสัดส่วนผู้โดยสารที่เดินทางในประเทศที่จะต้องเข้าท่า ทอท. 86% เพราะฉะนั้น ทอท.ก็ต้องถือว่าเป็นเจ้าบ้าน ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นหลักในการควบคุมดูแลมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่วนที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเราได้ตั้งศูนย์ EOC (Emergency operation center) ทุกเช้าจะมีการมอนิเตอร์ตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งพนักงานที่ทำงานอยู่ด่านหน้างานพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงเขตอันตราย เรามีประมาณ 7,000 คน มีทั้งหน้ากากที่เราต้องแจกจ่าย รวมถึงเจลล้างมือ ที่ต้องใช้เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ทางเราต้องขอขอบคุณไทยเบฟที่ตระหนักและเห็นถึงความเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ ทอท. จึงได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เราจะดำเนินการกระจายผลิตภัณฑ์นี้ให้กับเจ้าหน้าที่สนามบินทั่วประเทศ ซึ่งทราบว่าทางไทยเบฟก็ยังได้ทยอยมอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขอื่นๆ อีกทั้งยังได้ส่งมอบเพิ่มอีกลอตใหญ่ 1.9 แสนลิตร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และสภากาชาดไทย ที่จะกระจายไปยังชุดปฎิบัติการ และหน่วยบริการสาธารณสุขครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย

สำหรับเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ใช่วิกฤตส่วนตัว ไม่ใช่วิกฤตของเมืองใดเมืองหนึ่ง แต่เป็นวิกฤตของทั้งโลกแล้ว อยากให้ประชาชนทุกคนเป็นห่วงตนเอง เพราะว่าการเป็นห่วงตนเองก็หมายถึงครอบครัวท่านด้วย ก็หมายถึงประเทศเรา ทางชุมชนและก็ทั้งโลกด้วย อยากให้ป้องกันตนเองไว้มากๆ และฝากให้ร่วมกันอดทนและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้ และขอเป็นกำลังใจให้กระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองและการให้ข้อเท็จจริงในการตรวจโรค เพราะไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องอื่นๆของประเทศเราด้วย ที่จะต้องเร่งกลับมาฟื้นฟูหลังจากผ่านวิกฤต COVID-19


ไม่มีความคิดเห็น