Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 20,515 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 968,957 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,520 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 248 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 17 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,730 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 216,145 ราย)

เสียชีวิตรวม 8,285 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 312 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 753,119 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,682 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 207,553 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 20,250 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,154) ปริมณฑล (4,807) จังหวัดอื่น ๆ (11,289)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) ชลบุรี(2) สุราษฎร์ธานี(1) นราธิวาส(9) และ อยู่ระหว่างประสาน(3) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
     - จากประเทศแอฟริกา 1 ราย
     - จากประเทศไต้หวัน 2 ราย
     - จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 9 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 209.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 187.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.63)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 137,307 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 640,093 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,201 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 34 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 54 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 360,291 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,247 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 13,623 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,444,270 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,631 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 86,597 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,718 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 10,648 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 6,399 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,605 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 6,472 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น