Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 16,536 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,174,091 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,894 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 328 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย
     - ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,918 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,306 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 243,113 ราย)

เสียชีวิตรวม 11,143 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 264 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 985,246 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,927 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 177,702 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 16,200 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,821) ปริมณฑล (3,101) จังหวัดอื่น ๆ (9,278)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่นราธิวาส(1) สระแก้ว(2) เชียงราย(2) ชลบุรี(1) และ ภูเก็ต (2) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 2 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 216.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 193.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.35)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 72,785 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 654,381 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45,058 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 30 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 46 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 389,134 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,518 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,077 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,685,510 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 22,597 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 91,770 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,870 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 14,466 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 9,526 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,103 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 10,405 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น