Breaking News

ท่องเที่ยวจับคู่ กู้เศรษฐกิจ “Restart Tourism” ท่องเที่ยวตอบรับนโยบายเปิดประเทศ เตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ ร่วมฟื้นฟูผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดเชื้อโคโรนาไวรัส-19 (Covid-19) เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการกลับมาของการท่องเที่ยวตามนโยบายการเปิดประเทศภายใน 120 วันของรัฐบาล


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในการตอบรับนโยบายการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสำหรับเปิดประเทศ และปรับกลยุทธ์ในการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยจัดโครงการ “ท่องเที่ยวจับคู่ กู้เศรษฐกิจ Restart Tourism” ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจาก 13 สาขาวิชาชีพ ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ประสบปัญหาในการสนับสนุนด้านเงินทุนจากภาครัฐ ให้ได้พูดคุยและเจรจากับธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบออนไลน์ หรือ Online Business Matching อีกทั้งยังปรับรูปแบบการให้ความรู้ในการปรับกลยุทธ์ และกลวิธีสู่การฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในรูปแบบงานสัมมนาออนไลน์ โดยโครงการนี้จะสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้เกิดความคล่องตัวทางธุรกิจ พัฒนาและปรับตัวสู่ยุค New Normal หรือ ชีวิตวิถีใหม่ เตรียมความพร้อมต่อการกลับมาประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและรองรับการท่องเที่ยวตามนโยบายการเปิดประเทศ


โครงการ “ท่องเที่ยวจับคู่ กู้เศรษฐกิจ Restart Tourism” จัดให้มีขึ้น ในวันที่ 8-9 กันยายน 2564 โดยเชิญผู้ประกอบการจาก 13 สาขาวิชาชีพ ในห่วงโซ่ของการท่องเที่ยว (Supply chains) ทั่วประเทศ
เพื่อรับฟังข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเปิดประเทศและร่วมเจรจาธุรกิจ พร้อมรับคำปรึกษาด้านการกู้เงิน จากธนาคารออมสิน และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พร้อม พบกับ การเสวนาโดยวิทยากรชื่อดัง คุณอาร์ท อภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer SCG Cement-Building Materials Co., Ltd. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting


ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฟรี
สนใจคลิก https://www.onlinemarketingth.com/restarttourism
สอบถามเพิ่มเติม โทร 092-329-4466 หรือ 

ไม่มีความคิดเห็น