Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 20,902 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 989,859 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,885 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 148 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 24 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,845 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 219,990 ราย)

เสียชีวิตรวม 8,586 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 301 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 775,327 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,208 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 205,946 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 20,730 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,392) ปริมณฑล (4,235) จังหวัดอื่น ๆ (12,103)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 24 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) ภูเก็ต(2) ปัตตานี(1) ศรีสะเกษ(1) ตาก(3) เชียงราย(10) และ สระแก้ว(6) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
     - จากประเทศอิสราเอล 2 ราย
     - จากประเทศลาว 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 6 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 13 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 210.1 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 188.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.58)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 158,127 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 641,346 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,797 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31. 5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 34 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 51 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 363,169 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,124 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 13,786 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,466,512 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 22,242 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 87,190 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,730 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 11,029 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 6,780 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,800 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 6,770 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น