Breaking News

โรงพยาบาลวิมุต เปิดจอง วัคซีนโมเดอร์น่า (Moderna) รอบ2


โรงพยาบาลวิมุต
เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์น่า (Moderna) รอบที่ 2 สำหรับผู้ที่พลาดจากการจองในรอบแรก และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ให้ความสนใจวัคซีนทางเลือกกันอย่างหนาแน่น โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนไตรมาสที่ 1-2 ช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2565 ในราคาเข็มละ 1,650 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์ กรณีพบแพทย์มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)


สำหรับเงื่อนไข การลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์น่า (Moderna) รอบที่ 2 สามารถกรอกรายละเอียด ได้ที่ https://forms.gle/tqEyik6mccTai9Gj8 ในกรณีที่ท่านได้รับสิทธิ์ ท่านจะได้รับ Link การชำระเงินผ่านทาง SMS และ Email ที่ได้กรอกไว้ โดย Link จะมีอายุ 24 ชั่วโมง โดยผู้จองจะต้องชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากกรณีที่มีผู้จองวัคซีนเต็มจำนวนแล้ว จะไม่ได้รับ Link การชำระเงิน เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด


ในส่วนของผู้ที่ทำการจองวัคซีน โมเดอร์น่า (Moderna) กับทางโรงพยาบาลวิมุตสำเร็จในรอบแรกไปแล้วนั้น ในเดือนกันยายนทางโรงพยาบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนจองวันและเวลาเพื่อเข้ารับการฉีด และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีน โมเดอร์น่า (Moderna) ในเดือนตุลาคม 2564 นี้

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลวิมุต ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางรัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้ออื่นๆ ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง


สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจองวัคซีน โมเดอร์น่า (Moderna) ของโรงพยาบาลวิมุต ได้ที่ Moderna Call Center 02-079-0500 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ทาง LINE OA Vimut Hospital หรือผ่านทาง Email : vimut_moderna@vimut.com 

โรงพยาบาลวิมุต อีกระดับของการรักษาด้วยความใส่ใจ พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน


ไม่มีความคิดเห็น