Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,666 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,204,729 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,343 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 304 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 7 ราย
     - ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,936 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,012 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 246,669 ราย)

เสียชีวิตรวม 11,589 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 190 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,021,772 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 19,245 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 171,368 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 14,355 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,963) ปริมณฑล (3,364) จังหวัดอื่น ๆ (7,028)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่จันทบุรี(1) ปัตตานี(1) สระแก้ว(1) ชลบุรี(1) และ ภูเก็ต (3) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศคาซัคสถาน 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
     - จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
     - จากประเทศอิสราเอล 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 217.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 194.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.38)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 119,642 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 656,393 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,251 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 46 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 395,883 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,859 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,287 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,725,357 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,268 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 92,616 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,892 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 14,816 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 9,762 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,224 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 11,064 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น