Breaking News

แม็คโคร จัดโครงการ “ลำไย ปันสุข...คืนสุข สู่ชุมชน ปี 2” ช่วยชาวสวนระบายผลผลิต พร้อมกระจายบุญซื้ออุปกรณ์การแพทย์สู้โควิด


บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด
ช่วยชาวสวนลำไยระบายผลผลิต พร้อมเชิญลูกค้าประชาชนร่วมทำบุญกับโครงการ “ลำไย ปันสุข...คืนสุข สู่ชุมชน ปี 2” โดยทุกการซื้อลำไย 1 กิโลกรัม เท่ากับเป็นการร่วมบริจาค 1 บาท เพื่อนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ให้แก่ 3 โรงพยาบาลทางภาคเหนือ ประกอบด้วย โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน, โรงพยาบาลบ้างโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ทั้งนี้ แม็คโครได้จัดโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะปลูกและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่ชาวสวนลำไยภาคเหนือ นำรายได้จากชุมชน กลับคืนสู่ชุมชน ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคมนี้ ณ แม็คโคร ทุกสาขาทั่วประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น