Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 15,972 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,190,063 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 14,137 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 280 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
     - ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,929 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,544 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 244,657 ราย)

เสียชีวิตรวม 11,399 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 256 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,002,527 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 17,281 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 176,137 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 15,681 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,771) ปริมณฑล (2,942) จังหวัดอื่น ๆ (8,968)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ประจวบคีรีขันธ์(5) สระแก้ว(3) ตาก(1) และ ภูเก็ต (2) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 6 ราย
     - จากประเทศอังกฤษ 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 217.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 194.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.36)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 37,262 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 654,689 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,381 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 46 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 392,300 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,659 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,183 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,706,089 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20,579 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 92,208 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,881 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 14,641 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 9,701 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,796 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 10,749 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น