Breaking News

Dow ผ่านการรับรองระดับโลกด้านความยั่งยืนและการลดคาร์บอน “ISCC PLUS” เดินหน้าเศรษฐกิจหมุนเวียน นำพลาสติกใช้แล้วกลับเป็นวัตถุดิบ


ระยอง – 13 มกราคม 2565
โรงงานโพลิเอทิลีน (Polyethylene) และโรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ (Specialty Elastomers) ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนและการลดคาร์บอนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล “ISCC PLUS” จาก International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) จากการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติก ด้วยเทคโนโลยีในการนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกของโรงงาน ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในประเทศ

การรับรองมาตรฐานนี้มีที่มาจากเทคโนโลยีในการผลิตของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิด LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ (Specialty Elastomers) ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง ซึ่งสามารถนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต (Circular Feedstocks) ร่วมกับวัตถุดิบเดิมที่มาจากน้ำมันดิบ (Virgin Naphtha) โดยตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อคุณภาพที่ดี

นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “การรับรองนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดหาวัตถุดิบทางเลือกเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรจากน้ำมันดิบ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ร่วมกับลูกค้าและพันธมิตร เพื่อเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบเดิมที่ใช้แล้วทิ้ง (Linear economy) ไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ช่วยให้สามารถนำพลาสติกใช้แล้ววนกลับมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตได้อย่างไม่รู้จบ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด”

ความสำเร็จนี้นับเป็นครั้งแรกของโรงงาน Dow ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ผ่านการรับรอง ISCC PLUS ซึ่งเป็นการรับรองคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ เป็นระบบการรับรองความยั่งยืนชั้นนำระดับโลกที่มีมาตรฐานสูงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ปัจจุบัน ISCC มีบริษัทที่ผ่านการรับรองมากกว่า 4,000 แห่งในกว่า 100 ประเทศ

เกี่ยวกับ ‘ดาว’ 
Dow (ดาว) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่างๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials science) อันดับหนึ่งของโลกในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลาย Dow มีเป้าหมายที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ของเรา และการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ทั่วโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางวิทยาศาสตร์ของ ดาว ได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 106 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 35,700 คน โดยมียอดขายในปี 2563 ประมาณ 39,000 ล้านดอลลาห์สหรัฐฯ ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วยบริษัทที่ Dow เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และ กลุ่มบริษัทร่วมทุน SCG - Dow โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/


ไม่มีความคิดเห็น