Breaking News

กกพ. จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชุนดีเด่น สู่การพัฒนาชุนชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

กันยายน 30, 2562
วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดพิธ...Read More

วช. ร่วม สอศ.เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายอาชีวศึกษาด้วยวิจัยและนวัตกรรม รองรับโจทย์การพัฒนาของประเทศในอนาคต

กันยายน 29, 2562
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) วางเป้าหมายพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาของภาครัฐและ...Read More

ทีคิวเอ็ม รับรางวัลแห่งความสำเร็จ ในงานสัปดาห์ประกันภัย 2562 พร้อมขนโปรดักท์เทรนด์สุขภาพ เตรียมเสริฟบนดิจิทัลแพลทฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ

กันยายน 27, 2562
ทีคิวเอ็ม โบรคเกอร์ประกันภัยรายใหญ่ของไทย เข้ารับรางวัลในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่น ครบวงจร (Prime Minister's Insuran...Read More

มูลนิธิเพื่อนร่วมโลกจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้รักสัตว์เลี้ยง The Sound of Silence หวังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์

กันยายน 26, 2562
มูลนิธิเพื่อนร่วมโลกจัดกิจกรรม The Sound of Silence เพื่อให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้รักสัตว์เลี้ยง โดย นายวัชระ แวววุฒินันท์ ประธานมูลนิ...Read More

อ.ต.ก. เปิดม่านกิจกรรมโชว์ศักยภาพเกษตรกรไทย จัดงาน “โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริม สินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม”

กันยายน 26, 2562
ชวนช้อปสินค้าเกษตรคุณภาพ ราคาพิเศษ พร้อมกิจกรรมล้นงาน  ระหว่างวันที่ 25-29 ก.ย. 62 ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ องค์การตลาดเพื่อเกษต...Read More

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย นำนักวิจัยเก็บข้อมูล ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

กันยายน 25, 2562
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะและศักยภาพสำหรับนักวิจัยในการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาและ...Read More

สสว. ร่วมกับ 5 หน่วยงาน แถลงผลความสำเร็จโครงการ SME Online ปี 3 สร้างยอดขายกว่า 325 ล้านบาท พร้อมส่งเสริม SME ไทยสู่ตลาดออนไลน์ระดับโลก

กันยายน 25, 2562
สสว. จับมือ มทร.ธัญบุรี มรภ.สวนสุนันทา ม.เชียงใหม่ ม.ธรรมศาสตร์ และ ISMED แถลงผลการดำเนินงานโครงการ SME ONLINE ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด Dig...Read More