Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 92,658,390 โดส และทั่วโลกแล้ว 7,963 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 659.6 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (116.8%)

พฤศจิกายน 30, 2564
➡️ (30 พฤศจิกายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 7,963 ล้านโดส ...Read More

TCEB ปั้น 5 สมาคมไทยขับเคลื่อนงานเทศกาลเชิงรุก ฟื้นเศรษฐกิจไทย ด้วย Mega Events & World Festival

พฤศจิกายน 30, 2564
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หนุนจัดกิจกรรม “THAILAND MEGA-EVENT AND FESTIVAL PARTNERSHIP MEETING” สร้างเครือข่ายผู้จัดงานอีเวนต...Read More

สถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.

พฤศจิกายน 30, 2564
รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. 📍 กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 4 - 43 ...Read More

สถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น.

พฤศจิกายน 30, 2564
รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. 📍 กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 4 - 42 ...Read More

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 92,360,417 โดส และทั่วโลกแล้ว 7,918 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 654.9 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (116.6%)

พฤศจิกายน 29, 2564
➡️ (29 พฤศจิกายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 7,918 ล้านโดส ใ...Read More

สถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.

พฤศจิกายน 29, 2564
รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. 📍 กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 3 - 27 ...Read More

งานวิจัยทุเรียนแกะเนื้อ ได้รับการสนับสนุนจาก วช.

พฤศจิกายน 29, 2564
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิ...Read More

งานวิจัยมะม่วง CA storage ได้รับการสนับสนุนจาก วช.

พฤศจิกายน 29, 2564
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์...Read More

DOS WATER PAC DX-5 ตอกย้ำความสำเร็จ คว้ารางวัล ด้านวัตกรรมการดีไซน์ระดับโลกจากญี่ปุ่น

พฤศจิกายน 29, 2564
DOS WATER PAC DX-5 ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้ง ของ DOS LIFE ผู้นำธุรกิจถังเก็บน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย ด้วยการคว้ารางวัล ด้านนวัตกรรมการดีไซน์ที่ก...Read More

HPE (Aruba) รั้งตำแหน่งผู้นำติดต่อกันเป็นปีที่สิบหกใน 2021 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and WLAN Infrastructure Report

พฤศจิกายน 29, 2564
ผู้จำหน่ายเพียงรายเดียวที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดถึงสามจากห้ากรณีการใช้งานหลักใน Critical Capabilities Report กรุงเทพมหานคร, วันที่ 29 พฤศจ...Read More

สถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 น.

พฤศจิกายน 29, 2564
รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 น. 📍 กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 3 - 42 u...Read More