Breaking News

ไฮไลท์

ปฏิทินข่าว

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬา

ท่องเที่ยว

แฟชั่น

บันเทิง

ธุรกิจ การตลาด

การเงิน

นิทรรศการ งานมหกรรม

ดิจิทัล

ราชการ สมาคม มูลนิธิ

ความงาม สุขภาพ

แก็ตเจ็ต

วช. จัดจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กร

สิงหาคม 14, 2565
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปลูกต้นไม้ สร้างฝายชะลอน้ำ คืนชีวิตให้กับ...Read More

รมว.อว. เปิดบูธ “NRCT Woodland ดินแดนแห่งป่า" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565

สิงหาคม 14, 2565
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดงานอย่าง...Read More

วช. เชิญชวนเยาวชนหาความรู้ “NRCT Woodland ดินแดนแห่งป่า” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2565

สิงหาคม 13, 2565
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดมองค์ความรู้ ไม้มีค่า ร่วมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโ...Read More

พสกนิกรชาวไทย ชื่นชม โดรนแปรอักษร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหา

สิงหาคม 12, 2565
รูปอักษร “แม่ของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉ...Read More

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และ ผู้อำนวยการ วช. นำคณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

สิงหาคม 12, 2565
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา ว...Read More

อว.ขอเชิญประชาชน ชมโดรนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหา 2565 ค่ำวันนี้

สิงหาคม 12, 2565
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ใน...Read More