Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,870 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 52.10 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 3.609 ล้านโดส

พฤษภาคม 31, 2564
➡️ (31 พฤษภาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,870 ล้านโดส ใน ...Read More

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

พฤษภาคม 31, 2564
รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 🇹🇭🇹🇭 ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,485 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม ...Read More

วช. จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพวิทยากร เพื่อเตรียมพร้อมอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

พฤษภาคม 31, 2564
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรั...Read More

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พฤษภาคม 31, 2564
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิ...Read More

วช. หนุนนักวิจัย ม.นครพนม ถ่ายทอดนวัตกรรมอาหารสัตว์ “กากมันหมักยีสต์ และผลิตปลายข้าวเทียม” ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

พฤษภาคม 31, 2564
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนทุนวิจัย แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพัฒน์ สุระนรา...Read More

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร

พฤษภาคม 31, 2564
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิ...Read More