Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,302 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 101,447 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,692 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 0 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 23 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 587 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 28,170 ราย)

เสียชีวิตรวม 589 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 24 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 65,803 ราย(64.86%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,136 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 35,055 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 2,279 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,218) ปริมณฑล (526) จังหวัดอื่น ๆ (535)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 23 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(3) สระแก้ว(13) นนทบุรี(3) ตาก(1) และนราธิวาส(3) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศสวีเดน 1 ราย
     - จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
     - จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 14 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 1 ราย
     - จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
     - จากประเทศเยอรมนี 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 163 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 141 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.7)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,642 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 599,863 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 24.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 310,822 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 20.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 84.2
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 92 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 117 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,059 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,212 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 466,330 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,140 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 21,834 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 147 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,570 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1,013 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 169 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 36 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น