Breaking News

เลิฟอิส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน


บริษัท เลิฟอิส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
โดย คุณเทพอาจ กวินอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่โรงพยาบาลยังขาดแคลน อันประกอบไปด้วย ปลอกหมอน, ผ้าห่ม, ผ้าปูที่นอนสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 และหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวได้สวมใส่เพื่อความปลอดภัย โดยมีคุณณัชชา บำรุงวงศ์พัฒน์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี


ไม่มีความคิดเห็น