Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,459 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 40.55 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 2.264 ล้านโดส


➡️(17 พฤษภาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,459 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 23.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 274 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 123 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 40.55 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (27.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 22.87 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 2,264,308 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 46.8%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,459 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 392.99 ล้านโดส (14.0% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 273.55 ล้านโดส (42.6%)
     3. สหภาพยุโรป จำนวน 197.01 ล้านโดส (22.2%)
     4. อินเดีย จำนวน 182.22 ล้านโดส (6.7%)2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (59.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
     2. อิสราเอล (58.2% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (53.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     4. บาห์เรน (49.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     5. ชิลี (43.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     6. สหรัฐอเมริกา (42.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnson)
     7. สหราชอาณาจักร (42.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     8. ฮังการี (37.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     9. กาตาร์ (36.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
    10. ภูฏาน (32.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford)3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 51.09%
     2. อเมริกาเหนือ 21.98%
     3. ยุโรป 18.27%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.78%
     5. แอฟริกา 1.63%
     6. โอเชียเนีย 0.25%4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 40,558,501 โดส ได้แก่
     1. สิงคโปร์ จำนวน 3,137,330 โดส (27.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     2. กัมพูชา จำนวน 3,267,516 โดส (9.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
     3. ลาว จำนวน 623,577 โดส (4.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm และ Sputnik V
     4. อินโดนีเซีย จำนวน 22,870,037 โดส (4.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     5. มาเลเซีย จำนวน 1,935,632 โดส (3.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Sinovac
     6. พม่า จำนวน 2,543,762 โดส (2.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     7. บรูไน จำนวน 15,905 โดส (1.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     8. ไทย จำนวน 2,264,308 โดส (1.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     9. ฟิลิปปินส์ จำนวน 2,921,196 โดส (1.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
    10. เวียดนาม จำนวน 979,238 โดส (0.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ


5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 
    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 2,530,588 โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 2,264,308 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 1,482,702 โดส
        - เข็มสอง 781,606 โดสแหล่งข้อมูล
Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)6799428499


ไม่มีความคิดเห็น