Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,390 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 39.47 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 2.124 ล้านโดส


➡️(14 พฤษภาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,390 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 22.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 267 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 119 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 39.47 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (27.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 22.61 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 2,124,732 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 47.7%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,390 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 354.27 ล้านโดส (12.7% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 266.60 ล้านโดส (41.5%)
     3. สหภาพยุโรป จำนวน 186.62 ล้านโดส (21%)
     4. อินเดีย จำนวน 179.18 ล้านโดส (6.6%)2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (59.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
     2. อิสราเอล (58.1% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (53.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     4. บาห์เรน (48.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     5. ชิลี (42.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     6. สหรัฐอเมริกา (41.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnson)
     7. สหราชอาณาจักร (41%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     8. ฮังการี (35.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     9. กาตาร์ (34.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
    10. ภูฏาน (32.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford)3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 50.44%
     2. อเมริกาเหนือ 22.41%
     3. ยุโรป 18.27%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.95%
     5. แอฟริกา 1.68%
     6. โอเชียเนีย 0.25%4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 22,984,902 โดส ได้แก่

     1. สิงคโปร์ จำนวน 3,137,330 โดส (27.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     2. กัมพูชา จำนวน 3,069,337 โดส (9.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm
     3. อินโดนีเซีย จำนวน 22,622,367 โดส (4.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac
     4. ลาว จำนวน 563,466 โดส (3.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm
     5. มาเลเซีย จำนวน 1,914,554 โดส (2.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Sinovac
     6. พม่า จำนวน 2,542,066 โดส (2.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     7. บรูไน จำนวน 15,905 โดส (1.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     8. ไทย จำนวน 2,124,732 โดส (1.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     9. ฟิลิปปินส์ จำนวน 2,542,066 โดส (1.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     10. เวียดนาม จำนวน 942,030 โดส (0.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 2,490,656 โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 2,124,732 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 1,416,432 โดส
        - เข็มสอง 708,300 โดสแหล่งข้อมูล
Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น