Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,635 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 111,082 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,820 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 6,853 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 953 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 29,123 ราย)

เสียชีวิตรวม 614 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 25 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 67,200 ราย(60.50%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,397 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 43,268 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 9,626 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,704) ปริมณฑล (567) จังหวัดอื่น ๆ (4,355)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) สระแก้ว(2) นนทบุรี(2) สงขลา(1) และนราธิวาส(3) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
     - จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
     - จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
     - จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 2 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 163.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 142 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.8)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,834 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 600,147 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 24.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 281,860 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 21 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 84.7
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 92 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 117 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,065 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 17 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,212 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 470,110 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,780 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 22,184 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 150 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,591 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1,015 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 190 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 37 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น