Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,713 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 132,213 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,147 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 206 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 49 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,311 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 34,505 ราย)

เสียชีวิตรวม 806 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 30 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 86,100 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,565 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 45,307 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 2,664 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,033) ปริมณฑล (461) จังหวัดอื่น ๆ (1,170)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 49 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(6) กรุงเทพฯ(1) ชลบุรี(1) และสระแก้ว(41) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศอินเดีย 6 ราย
     - จากประเทศเอธิโอเปีย 1 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 41 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
      - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 167.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 148.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 88.7)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,541 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 604,087 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 26.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 222,835 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 23.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 88.6
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 87 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 107 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,234 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 25 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 512,091 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,976 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 25,205 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 176 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,801 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 725 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 131 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 42 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น