Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,473 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 113,555 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,423 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 680 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 23 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 347 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 29,470 ราย)

เสียชีวิตรวม 649 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 35 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 69,918 ราย(61.57%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,718 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 42,988 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 2,450 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,317) ปริมณฑล (710) จังหวัดอื่น ๆ (423)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 23 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(10) ชลบุรี(3) สระแก้ว(5) บนเรือ(1) และนราธิวาส(4) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
     - จากประเทศอินเดีย 13 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 5 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 164 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 142.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 87.0)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,030 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 600,533 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 25.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 263,045 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 21.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 85.5
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 92 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 117 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,097 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 21 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,213 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 474,556 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,446 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 22,544 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 154 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,638 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1,054 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 184 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 37 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น