Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 129,362,028 โดส และทั่วโลกแล้ว 11,275 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 1,043.2 ล้านโดส

มีนาคม 31, 2565
➡️ (31 มีนาคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 11,275 ล้านโดส ใน ...Read More

วช. ขึ้นเหนือโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำ “โดรน ทางเลือกใหม่ในยุค 5G​ สื่อสาร​ได้ทั่วโลก"

มีนาคม 31, 2565
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนระบบอั...Read More

วช. หนุน มช. แสดงศักยภาพงานวิจัยมุ่งเป้า การดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บนปีที่ 2

มีนาคม 31, 2565
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนการประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่...Read More

สถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 น.

มีนาคม 31, 2565
รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 น. 📍 กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 1 - 34 ug...Read More

กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตร รวมพลังสนับสนุนผู้ป่วยไบโพลาร์ให้เข้าถึงการรักษาอย่างยั่งยืน ในงาน World Bipolar Day 2022 เปิดใจให้ไบโพลาร์ ปี 2 “ใกล้ไกล ไบโพลาร์อุ่นใจ ด้วยจิตเวชทางไกล”

มีนาคม 30, 2565
จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าประมาณ 5% ของประชากรโลกป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ ขณะที่มีผู้ป่วยเพียง 1-2% เท่านั้นที่ได้รับการวินิจฉัย ซ...Read More