Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,226 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 135,439 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,142 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 882 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,183 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 35,688 ราย)

เสียชีวิตรวม 832 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 26 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 89,194 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,094 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 45,413 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,325 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(872) ปริมณฑล (850) จังหวัดอื่น ๆ (603)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่นราธิวาส(1) ปัตตานี(3) ชลบุรี(9) สระแก้ว(2) สมุทรปราการ(1) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (3) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศอินเดีย 3 ราย
     - จากประเทศอียิปต์ 1 ราย
     - จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
     - จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 7 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 2 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 167.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 149 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 88.9)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,866 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 604,416 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 26.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 195,815 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 24 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 89.2
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 86 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 105 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,262 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 23 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 518,600 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,509 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 25,761 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 179 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,822 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 687 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 187 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 44 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น