Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,684 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 47.41 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 3.024 ล้านโดส


➡️(25 พฤษภาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,684 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 28.9 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 287 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 131 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 47.41 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (29.9% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 25.455 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 3,024,313 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 37.9%

🌏ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,684 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 90% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 510.86 ล้านโดส (18.2% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 286.89 ล้านโดส (44.7%)
     3. สหภาพยุโรป จำนวน 222.94 ล้านโดส (25.1%)
     4. อินเดีย จำนวน 198.44 ล้านโดส (7.3%)2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (62.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm )
     2. อิสราเอล (58.3% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (56.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V)
     4. บาห์เรน (53.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V)
     5. สหราชอาณาจักร (45.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     6. ชิลี (45.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     7. สหรัฐอเมริกา (44.7%) (ฉีดวัคซีนของ J&J, Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     8. กาตาร์ (41.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
     9. ฮังการี (41.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V)
     10. มองโกเลีย (36.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSinovac)3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 53.44%
     2. อเมริกาเหนือ 20.38%
     3. ยุโรป 17.72%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.52%
     5. แอฟริกา 1.69%
     6. โอเชียเนีย 0.25%4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 46,214,598โดส ได้แก่

     1. สิงคโปร์ จำนวน 3,407,068 โดส (29.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     2. กัมพูชา จำนวน 3,927,869 โดส (11.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
     3. ลาว จำนวน 750,2783 โดส (5.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm และ Sputnik V
     4. อินโดนีเซีย จำนวน 25,455,786 โดส (4.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     5. บรูไน จำนวน 33,850 โดส (3.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     6. มาเลเซีย จำนวน 2,483,496 โดส (3.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     8. ไทย จำนวน 3,024,313 โดส (2.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     9. ฟิลิปปินส์ จำนวน 4,305,575 โดส (1.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
     10. เวียดนาม จำนวน 1,027,659 โดส (0.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 3,561,751 โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 3,024,313 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 2,044,123 โดส
        - เข็มสอง 980,190 โดสแหล่งข้อมูล
Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น