Breaking News

ข่าวดี !! ปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Hospitel "อีกหนึ่งความสำเร็จของโรงพยาบาลสนาม ของพวกเรา" สถานีต่อไป ศูนย์บริการฉีดวัคซีน


ขณะนี้สถานการณ์ภาพรวมจังหวัดพิษณุโลกคลี่คลายลง ในวันนี้ (20 พ.ค. 2564) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และ ปลัดกระทรวง อว. ได้เข้าร่วมในการแถลงปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 NU Hospitel ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

"มหาวิทยาลัยและหน่วยงานของ อว. เป็นที่มั่นและกำลังสำคัญของประเทศ ร่วมมือและสนับสนุน สธ. จังหวัด อำเภอ และหน่วยงานของพื้นที่ ในการดำเนินการ รพ.สนาม อย่างเต็มที่ รองรับผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ เราได้แสดงให้เห็นว่า อว. พึ่งได้ ร่วมมือได้ และจะทำต่อไป"

ขณะนี้สถานการณ์การติดเชื้อในต่างจังหวัด นอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โรงพยาบาลสนามของ อว. จึงได้ปิดลงแล้ว รวม 5 แห่งได้แก่
     - ม.แม่โจ้
     - ม.เชียงใหม่
     - ม.ราชภัฏอุดมธานี
     - ม.สงขลานครินทร์ ตรัง
     - ม.นเรศวร

ขอบคุณ และขอชื่นชม ม.นเรศวร และขอบคุณทุกมหาวิทยาลัย ทุกพื้นที่ด้วยครับ

ในช่วงการระบาดนี้ รพ.สนาม ของ อว. ทั่วประเทศ ได้ดูแลผู้ติดเชื้อแล้วรวมกว่า 8,000 คน
โดย ณ วันที่ 20 พ.ค. 2564 มีผู้ติดเชื้อโควืด-19 ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามของ อว. ทั่วประเทศ จำนวน 2,035 คน

พร้อมจะกลับมาดำเนินการหากสถานการณ์เปลี่ยนไป
หวังว่าคงไม่ต้องเปิดอีกครั้ง

#อว. #โรงพยาบาลสนาม #มหาวิทยาลัยนเรศวร


ไม่มีความคิดเห็น