Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,528 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 154,307 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,397 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,902 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 27 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,202 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 40,293 ราย)

เสียชีวิตรวม 1,012 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 24 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 105,244 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,933 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 48,051 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,599 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(754) ปริมณฑล (557) จังหวัดอื่น ๆ (1,288)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 27 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(3) ตราด(1) และสระแก้ว(23) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
     - จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
     - จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 24 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 170.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 152.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.4)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,661 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 609,421 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 27.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 174,041 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 25.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 91.2
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 83 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 100 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,526 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 42 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 558,534 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,020 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 28,825 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 203 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,908 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 503 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 286 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 47 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น