Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,759 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 144,976 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,374 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,294 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,073 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 38,462 ราย)

เสียชีวิตรวม 954 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 34 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 97,872 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,044 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 46,150 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,447 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(973) ปริมณฑล (453) จังหวัดอื่น ๆ (1,021)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 18 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(1) สงขลา(1) ปัตตานี(1) สระแก้ว(11) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(4) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศอินเดีย 4 ราย
     - จากประเทศโอมาน 1 ราย
     - จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 11 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 169.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 151 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.2)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,393 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 607,726 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 27.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 179,770 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 24.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 90.3
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 84 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 100 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,414 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 33 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 541,224 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,857 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 27,638 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 194 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,895 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 612 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 230 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 46 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น