Breaking News

วช. ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา Online ในหัวข้อเรื่อง “โควิด-19 กับความกลัว: กลัวโควิด- กลัววัคซีน-กลัวอด”


📣 ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา Online ในหัวข้อ เรื่อง 🦠“โควิด-19 กับความกลัว: กลัวโควิด- กลัววัคซีน-กลัวอด” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

👉🏻ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดการเสวนา

ผู้ร่วมเสวนา🩺
👉🏻ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
👉🏻นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์
👉🏻ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
👉🏻ดร. นณริฏ พิศลยบุตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

และ ดำเนินรายการ โดย
👉🏻ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วช.

พบกันวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น.

📍รับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาผ่านระบบ Zoom(:)

https://zoom.us/meeting/register/tJYlf-yrqjwqHNM3SPF4PQ5iGubt6DQE82lU


ไม่มีความคิดเห็น