Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 114,087,421 โดส และทั่วโลกแล้ว 10,036 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 890.1 ล้านโดส


➡️(28 มกราคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 10,036 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 31 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 536 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 211 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 890.1 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (94.8% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 310.8 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 114,087,421 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 64.74%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 10,036 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 28 มกราคม 2565

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 114,087,421 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 52,218,270 โดส (78.9% ของประชากร)
        - เข็มสอง 48,437,177 โดส (73.2% ของประชากร)
        - เข็มสาม 13,431,974 โดส (20.3% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-28 ม.ค. 65 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 114,087,421 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 465,154 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 469,641 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 22,862,932 โดส
        - เข็มที่ 2 3,580,119 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 13,690,366 โดส
        - เข็มที่ 2 28,193,546 โดส
        - เข็มที่ 3 3,935,788 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 7,501,279 โดส
        - เข็มที่ 2 7,179,783 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 7,481,394 โดส
        - เข็มที่ 2 8,735,923 โดส
        - เข็มที่ 3 7,484,026 โดส
    วัคซีน Moderna
        - เข็มที่ 1 682,299 โดส
        - เข็มที่ 2 747,806 โดส
        - เข็มที่ 3 2,012,160โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 114.2% เข็มที่2 112% เข็มที่3 97.7%
     - อสม เข็มที่1 79.9% เข็มที่2 77.9% เข็มที่3 36.7%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 105.6% เข็มที่2 100.2% เข็มที่3 29.6%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 88.4% เข็มที่2 81.1% เข็มที่3 23.2%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 65.8% เข็มที่2 61.3% เข็มที่3 16.2%
     - นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 71.6% เข็มที่2 69.1% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 75.1% เข็มที่2 69.6% เข็มที่3 19.2%5. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 890,173,429 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 310,841,588 โดส (66.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. เวียดนาม จำนวน 179,593,670 โดส (80.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     3. ฟิลิปปินส์ 125,670,145 โดส (54.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     4. ไทย จำนวน 114,087,421 โดส (78.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     5. มาเลเซีย จำนวน 63,100,577 โดส (79.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     6. พม่า จำนวน 40,437,126 โดส (40.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     7. กัมพูชา จำนวน 34,027,697 โดส (84.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     8. สิงคโปร์ จำนวน 12,684,264 โดส (91%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     9. ลาว จำนวน 8,765,840 โดส (64.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 965,131 โดส (94.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม6. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.69%
     2. ยุโรป 10.36%
     3. อเมริกาเหนือ 8.80%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.03%
     5. แอฟริกา 3.52%
     6. โอเชียเนีย 0.60%7. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
     1. จีน จำนวน 2,978.65 ล้านโดส (210.6% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
     2. อินเดีย จำนวน 1,682.2 ล้านโดส (122%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 536.37 ล้านโดส (160%)
     4. บราซิล จำนวน 357.13 ล้านโดส (168.7%)
     5. อินโดนีเซีย จำนวน 310.84 ล้านโดส (112.7%)8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. คิวบา (298%) (ฉีดวัคซีนของ Abdala และ Soberana02)
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (252.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. ชิลี (238.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     4. เดนมาร์ก (232.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ J&J)
     5. บาห์เรน (227.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     6. เกาหลีใต้ (221.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ Moderna)
     7. บรูไน (218.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)
     8. มัลดีฟส์ (216.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     9. สิงคโปร์ (215.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
     10. จีน (213.5%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น