Breaking News

แชฟฟ์เลอร์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ขับเคลื่อน “อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค”

ในภาพจากซ้าย: นายประชารักษ์ อิทธิวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายอุตสาหกรรม บริษัท แชฟฟ์เลอร์ ประจำประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (คนที่ 1) นายไมก้า เชฟพาร์ด ประธานบริหาร ฝ่ายการตลาดหลังการขาย ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประธานบริหาร บริษัท แชฟฟ์เลอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (คนที่ 2) นายไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้ อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค (คนที่ 3) นายภุชงค์ พุทธวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท แชฟฟ์เลอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (คนที่ 4) และนายชัชวาล ส้มจีน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (คนที่ 5)

บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคธุรกิจ ยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลก ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยบูรพา ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค (EEC Automation Park) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาและทักษะส่วนบุคคลเกี่ยวกับระบบโรงงานอัตโนมัติ รวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเทคโนโลยีตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนในประเทศไทย Smartcheck และ OPTIME Solutions


ไม่มีความคิดเห็น