Breaking News

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.16 ตอน “โรคผิวหนังเด็ก”


โรคผิวหนังเด็ก โดยส่วนใหญ่จะเป็นผื่นผิวหนังอักเสบ มักเป็น ๆ หาย ๆ เป็นเรื้อรังหรือผื่นแพ้ ซึ่งจะพบที่บริเวณหน้า คอ แขนขา บริเวณข้อศอกหรือหัวเข่า จะมีอาการคัน ในเด็กที่เกามาก ๆ จะทำให้เป็นปื้นหนา มีสะเก็ดและน้ำเหลืองไหลได้ หากได้รับการตรวจวินิจฉัย โดยกุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคผิวหนัง ได้รับคำแนะนำในการดูแลและใช้ยารักษาที่เหมาะสม อาการจะทุเลาเร็ว และ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยหรือ DST ตระหนักที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคมและเผยแพร่และทำการรักษาและให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศ จึงขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าชม Facebook Live ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน EP.16 ตอน “โรคผิวหนังเด็ก” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 12.30-13.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังเด็ก และพ.ญ.นุชนาฎ รุจิเมธาภาส แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังเด็ก เป็นวิทยากรและ รศ.พ.ญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร ประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับผู้สนใจท่านใดที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับปัญหาเรื่อง“โรคผิวหนังเด็ก” สามารถฝากข้อมูลได้ที่เพจครบเครื่องเรื่องผิวหนัง หรือเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (WWW.DST.OR.TH)


ไม่มีความคิดเห็น