Breaking News

คึกคัก เปิดงาน “อว. BCG Market” ในงานเกษตรแฟร์ ปี 65


วันที่ 30 มกราคม 2565
 ศ.พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. มอบหมายให้ รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน "อว. BCG Market” ในงานเกษตรแฟร์ ปี 2565 พร้อมเยี่ยมชมบูธผลงานวิจัยกว่า 100 ผลงาน โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวรายงานโครงการ อว. BCG Market” ณ เวที หน้าศาลาหกเหลี่ยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร


พิธีเปิดงาน "อว. BCG Market” ในงานเกษตรแฟร์ ปี 2565
เป็นพิธีเปิดงานที่ให้ผู้มาร่วมงานช่วยกันจับผ้าพันคอและแกะผ้าพันคอที่จัดเตรียมไว้ ใครจับผ้าพันคอผืนไหนก็จะได้ผ้าผืนนั้นกลับไป ถือเป็นการเปิดงานที่พิเศษ และในเวลาต่อมา รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้เยี่ยมชมบูธผลงานวิจัย พร้อมมอบผ้ากันเปื้อน ให้เป็นที่ระลึกกับนักวิจัยที่นำผลงานวิจัยมาร่วมงานและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ที่บูธ อว. BCG Market ในงานเกษตรแฟร์ ปี 2565 ณ ศาลาหกเหลี่ยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร


นอกจากนี้ ภายในงาน "อว. BCG Market” ยังมีการเสวนา "BCG ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการอย่างไรบ้าง" โดย คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์ SME ไทย และ ผู้แทนจาก สวทช. ให้เกียรติร่วมการเสวนา โดยมีประชาชนเข้าร่วมฟังเสวนา และเลือกซื้อสินค้าจากผลงานวิจัยเป็นจำนวนมากบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
ไม่มีความคิดเห็น