Breaking News

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย ส่งมอบกรมธรรม์ฯ สนับสนุนการทำประกันภัย 100% สถานีตำรวจภูธรตะพานหิน จังหวัดพิจิตร


น.ส.จินตนา ฮวดกระโทก
ผจก.ภาคเหนือตอนล่างและ นายศิริชัย จันทรมณี ผจก.สาขา พิจิตร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับ ตรอ.อ้น ส่งมอบ กรมธรรม์ภาคบังคับให้กับ พ.ต.อ.วิเชียร ตรีอุดม ผกก.สภ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ที่ห่วงใย ใส่ใจ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา รถสายตรวจประจำ สภ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นการนำร่องสำหรับข้าราชการตำรวจ

#บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
#กรมธรรม์ภาคบังคับ
#สถานีตำรวจภูธรตะพานหิน


ไม่มีความคิดเห็น