Breaking News

ผลิตภัณฑ์ทรายแมว เพิ่มมูลค่า มันสำปะหลัง สร้างทางรอดให้เกษตรกร รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ


นับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการเกษตรไทย เมื่อนักวิจัย บริษัท เวลตี้ ม็อกกี้ อินโนเวชั่น จำกัด คิดค้นและแปรรูปมันสำปะหลังที่มีราคาตกต่ำ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ทรายแมว ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด จนเข้าตาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2565ดร.ลัญจกร อมรกิจบำรุง และคณะ
เล่าว่า ผลิตภัณฑ์ทรายแมวมีปริมาณการใช้งานทั่วโลกมากกว่า 5 ล้านตันต่อปี และมีมูลค่าทางตลาดสูงถึง 280,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มที่จะโตมากขึ้น เนื่องจากการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบ Pet Humanization ประเทศไทย มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทรายแมวในประเทศกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทรายแมวที่ทำจากเบนโทไนต์ เต้าหู้ และแป้งข้าวโพด ที่นำเข้าจากประเทศจีนเป็นหลัก และนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้นักวิจัย ผลิตทรายแมวจากมันสำปะหลัง


ดร.ลัญจกร อมรกิจบำรุง และคณะ เล่าต่อว่า
ผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากมันสำปะหลัง ใช้เวลาเกือบ 2 ปี ในการศึกษาพัฒนากระบวนการ Pregelatinization ที่ใช้อุณหภูมิและความดันที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงโมเลกุลของแป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในหัวมันสำปะหลัง ให้สามารถดูดซับของเหลวได้ดี รวดเร็ว และสามารถเหนียวจับตัวเป็นก้อนได้ ซึ่งเป็น Function หลักของผลิตภัณฑ์ทรายแมว นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากมันสำปะหลังไทย ยังสามารถดูดซับกลิ่นได้ดีอีกด้วย เทคโนโลยีนี้ ไม่มีการใช้สารเคมีใด ๆ ไม่เกิดของเสียปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะขยายไปสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมได้ 


ซึ่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา บริษัท เวลตี้ม็อกกี้ อินโนเวชั่น จำกัด ได้ทดลองจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากมันสำปะหลัง ในร้านขายสินค้าสัตว์เลี้ยงทั่วไป ยังมีวางจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำอีกด้วย อาทิ ห้างสรรพสินค้าโลตัส ในแบรนด์ไฮด์แอนด์ซีค และได้ผลิตแบบ OEM ให้กับโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อภายใต้แบรนด์ Dr. Choice ส่วนของการส่งออกไปขายยังต่างประเทศนั้น ได้มีการส่งออกไปขายยังประเทศออสเตรเลียและประเทศเวียดนาม และกำลังดำเนินการเจรจาเพื่อส่งออกไปยังประเทศอิตาลีและประเทศญี่ปุ่น เร็ว ๆ นี้


สำหรับ ผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากมันสำปะหลัง จะเข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีกระทรวง อว. ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯไม่มีความคิดเห็น