Breaking News

ไทยเบฟ มอบเสื้อกั๊ก กระบองไฟ ให้กองอาสารักษาดินแดน นำไปใช้ในพื้นที่ชายแดน จ.ตาก


นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง รับมอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสง และกระบองไฟ ภายใต้โครงการ “ชุมชนดี มีรอยยิ้ม” จาก ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ที่ปรึกษาคณะกรรมการการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน อ.แม่สอด และ อ.พบพระ จ.ตาก โดยมี ร.ท.ภัทรชัย ขันธหิรัญ นายจงรัก เพชรเสน และ นางภาวินี ไชยสิทธิ์ ร่วมงาน ณ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เมื่อเร็ว ๆ นี้


ไม่มีความคิดเห็น