Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,256 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 96,050 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,523 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 183 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 545 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 26,771 ราย)

เสียชีวิตรวม 548 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 30 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 62,316 ราย(64.88%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,701 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 33,186 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 2,251 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,270) ปริมณฑล (476) จังหวัดอื่น ๆ (505)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ปัตานี(2) สระแก้ว(2) และ ชลบุรี (1) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 161.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 139.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.3)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,825 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 598,540 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 24 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 343,288 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 20 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 83.2
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 94 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 117 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,004 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,212 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 458,077 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,855 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 21,141 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 142 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,482 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1,050 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 87 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น