Breaking News

แพนธีร่า กรุ๊ป มอบอาหาร ของใช้ส่วนตัว ให้แก่บ้านมหาเมฆ


นายฐานวัฒน์ พรนิธิดลวัฒน์
(ในภาพ) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ รับมอบอาหาร ของใช้ส่วนตัวและในครัวเรือนที่จำเป็นเพียงพอต่อการดำรงชีพนาน 6 เดือนมูลค่ากว่า 300,000 บาทเพื่อใช้ในกิจการต่างๆ ของบ้านมหาเมฆจากมิสเตอร์ดีน เคปเวลล์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แพนธีร่า กรุ๊ป และพนักงานบริษัทฯ

ปัจจุบัน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายอายุระหว่าง 6 – 18 ปีที่เป็น ผู้ด้อยโอกาส และกำพร้ากว่า 160 ชีวิตที่ต้องการอาหารเลี้ยงดูมากกว่า 60 กิโลกรัมในแต่ละวัน จึงนับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งเมื่อเด็กๆ ในการดูแลตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับของบริจาคมากมาย อาทิ ข้าวสาร 5,000 กิโลกรัม แปรงสีฟัน 500 ชิ้น แชมพูสระผม 500 ขวด รวมถึงอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียน 

แพนธีร่า กรุ๊ป (Panthera Group) ผู้นำด้านกลุ่มธุรกิจด้านการบริหารจัดการที่มีพอร์ตการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ธุรกิจที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการตลาดในประเทศไทย


ไม่มีความคิดเห็น