Breaking News

ทางเลือก ทางรอด พืชเศรษฐกิจไทย เวทีการเสวนา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564


ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ดำเนินรายการ การเสวนา เรื่อง ทางเลือก ทางรอด พืชเศรษฐกิจไทย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ชั้น 23 โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซนทรัลเวิลด์คุณณัฐิยา สุจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กล่าวว่า ในสถานการณ์โควิด สินค้าผลไม้ไทยกลับเป็นสินค้าที่ส่งออกเพิ่มมากขึ้น เกาหลีชอบสินค้าชนิดใหม่ๆ มะม่วงกระป๋องก็ขายดีทั้งในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา การมีปัญหาเรื่องการขนส่งทางเครื่องบิน ก็ไปเจรจากับการบินไทย ที่ไม่ยอมปรับการบริการให้เรา แต่ปรากฏว่า สายการบินอื่นๆ เขาสนใจมากกว่า สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย กล่าวว่าเกาหลีนำเข้ามะม่วงไทยมากแม้จะมีราคาแพงกว่าเพราะเรื่องภาษี แต่มะม่วงของเราอร่อยกว่า การเข้าไปช่วยแก้ปัญหา เราก็จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ผู้ประกอบการกับผู้นำเข้าต่างประเทศ ทางโปรแกรมซูม มาพบกัน ผลไม้ ถุงมือยาง เป็นต้น มีผู้สนใจมาก ทางจีนมีการจัดเทศกาลผลไม้ไทย ปีที่แล้วจัดไป 13 ครั้ง ปีหน้าก็คงต้องจัดด้วย มีการอบรมความรู้ให้เกษตรกร โดยเน้นพูดกระชับ เข้าใจง่าย ในเรื่อง ทางเลือก ทางรอด พืชเศรษฐกิจไทย


คุณนงนุช สุขใจเจริญกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงเฟรช ฟาร์ม จำกัด
บรรยายในเรื่อง ทางเลือก ทางรอด พืชเศรษฐกิจไทย โดยกล่าวว่า จากสถานการณ์โควิท ทำให้การส่งออกมะม่วงทางเรือประสบปัญหาขาดทุนมากมาย การได้ปรึกษากับทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ทำให้ทราบว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากสายพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิต การเก็บเกี่ยวเท่านั้น แต่เกี่ยวไปถึงสภาพของภูมิอากาศของโลกด้วย และทราบมาว่าเกาหลีสนใจมะม่วงมหาชนกแก้มแหม่ม อย่างมาก ก็ติดว่ามะม่วงมหาชนกในปีต่อไปน่าจะไปได้ดี และนำมาเป็นตัวแข่งขันกับประเทศอื่นได้ อาทิ ฟิลิปปินส์


ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ในช่วงนี้ถึงกุมภาพันธ์จะขาดช่วง เพราะการทำมะม่วงนอกฤดู ถูนแล้วเกิดปัญหากับผิวมะม่วง การที่ผลผลิตจะออกหลังมีนาคมจะทำให้เกิดการแย่งกันขายอีก แ้งขชาวสวนต้องปรับตัวเร่งด่วน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น มะม่วงมหาชนกแก้มแหม่ม จะเป็นมะม่วงที่ดูแลง่ายกว่า ถ้าอยู่ในพื้นที่อุณหภูมิต่างกันระหว่างกลางวัน กลางคืนประมาณ 10 องศาก็จะเกิดแก้มแหม่มได้ไม่ยาก เราต้องรวมตัวเกษตรกรเพื่อรักษาสถานะผู้ส่งออกมะม่วงในอันดับแรกแรกให้ได้ คุณมนตรี ศรีนิล ที่ปรึกษาสมาคมชาวสวนมะม่วงแห่งประเทศไทย กล่าวในการบรรยายเรื่อง ทางเลือก ทางรอด พืชเศรษฐกิจไทย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติไม่มีความคิดเห็น