Breaking News

กรมสารนิเทศ มอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก”

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก” พร้อมเผยปีนี้มีผู้ส่งผลงานร่วมประกวดส่วนใหญ่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่โชว์ฝีมือการสร้างสรรค์ผลงาน ถ่ายทอดมุมมองของประเทศได้อย่างครบรส ทั้งวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมของคนไทย รวมถึงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่คนทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ คว้ารางวัลมูลค่ารวมกว่าแสนบาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ


นายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กล่าวว่า “กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นจัดขึ้นเป็นปีแรกภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก” เพื่อต้องการให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่สร้างผลงานพร้อมโชว์ความคิดสร้างสรรค์ และร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยในมุมมองต่างๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังต้องการให้การประกวดในครั้งนี้เป็นเสมือนเวทีแห่งการเรียนรู้ด้านภาพยนตร์ โดยได้จัดงานเสวนา หัวข้อ “Cult-จะ-เล่า: ปั้นหนังไทยให้โดนใจต่างชาติ” พร้อมทั้งเชิญวิทยากรชื่อดังมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ด้านภาพยนตร์ให้ผู้สนใจเพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงาน

สำหรับการประกวดในปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 15-18 ปี โดยภาพรวมของผลงานทั้งหมดอยู่ในระดับดี สามารถโชว์ฝีมือการสร้างสรรค์จากมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่ถ่ายทอดมุมมองของประเทศไทยได้อย่างครบรส มีการหยิบยกเรื่องราวต่างๆ ที่สะท้อนถึงความเป็นไทย ทั้งวิถีการดำเนินชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คนทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ มาผสมผสานในผลงาน โดยผลงานที่คว้ารางวัลการประกวดในปีนี้มีทั้งสิ้น 4 ผลงาน ได้แก่

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 กับผลงานชื่อ “Memories of massage” โดยทีม กลุ่มสมอง นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการ นวดไทย" ที่ขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกประจำ 2019


 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 กับผลงานชื่อ “ภูมิแพรพันธ์” โดยทีม โฮมฮัก นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญา ความเชื่อของกลุ่มทอผ้า โดยนำเสนอผ่านเรื่องราวความรัก ความเชื่อ และประเพณีแห่นาคโหด


 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานชื่อ “Food Delivery” โดยทีม ANan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงสถานการณ์โควิด-19 และอาชีพที่ได้รับความนิยมในช่วงวิกฤตนี้ก็คือ "พนักงานส่งอาหาร" หรือบริการ Delivery และสุดท้ายผลงานชื่อ “ประเทศที่มีทุกอย่าง” โดยทีม KGplus นำเสนอเรื่องราวของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี


 
นายธนา กล่าวต่อว่า “ถึงแม้ประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงการแข่งขันในครั้งนี้ แต่ก็ทำให้ได้เห็นมุมมองความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ของเยาวชนไทยที่ช่วยกันคิด ช่วยกันทำผลงานออกสู่สายตาประชาชน โดยทางกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ คาดหวังว่าจะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นนี้ขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่า”

สำหรับผู้ที่ต้องการชมผลงานภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล สามารถติดตามชมได้ผ่านช่องทาง Facebook :: MFA Clip Contest และ Facebook :: กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ไม่มีความคิดเห็น