Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 19,983 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 756,505 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,780 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 350 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,847 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 177,811 ราย)

เสียชีวิตรวม 6,204 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 138 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 535,515 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 18,503 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 214,786 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 19,627 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,080) ปริมณฑล (4,525) จังหวัดอื่น ๆ (12,022)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่นราธิวาส(1) และ ตาก(5) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 5 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 202.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 182.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.82)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 68,950 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 632,987 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,070 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 37 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 61 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 326,489 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,901 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 11,526 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,243,852 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,257 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 81,335 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,537 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 8,132 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4,178 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,334 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,250 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น