Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 20,920 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 693,305 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 17,312 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 262 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,338 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 167,140 ราย)

เสียชีวิตรวม 5,663 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 160 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 473,732 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 17,926 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 213,910 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 20,650 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,140) ปริมณฑล (4,192) จังหวัดอื่น ๆ (12,318)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(4) สระแก้ว(2) สุราษฎร์ธานี(1) และ เชียงราย(1) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศสหราชอาณาจักร 3 ราย
     - จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 2 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 200.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 180.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.05)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 112,279 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 631,299 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,817 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 40 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 63 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 315,118 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,431 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 10,695 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,183,110 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,819 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 79,634 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,488 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 7,305 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 3,494 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,623 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,327 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น