Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 21,157 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 928,314 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,863 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 658 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,630 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 208,918 ราย)

เสียชีวิตรวม 7,734 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 182 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 709,646 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,984 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 210,934 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 20,493 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,324) ปริมณฑล (4,618) จังหวัดอื่น ๆ (11,551)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(1) และ สระแก้ว(5) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 5 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 207.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 186.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.64)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,883 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 637,561 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33,221 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 35 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 55 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 354,279 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,537 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 13,263 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,404,899 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20,546 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 85,448 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,683 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 10,092 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 5,843 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,580 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 5,774 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น