Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 22,782 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 839,771 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 19,973 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 375 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,426 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 192,370 ราย)

เสียชีวิตรวม 6,942 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 147 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 623,801 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 23,649 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 209,028 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 22,399 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,854) ปริมณฑล (5,205) จังหวัดอื่น ๆ (12,340)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) นราธิวาส(1) ปัตตานี(1) ตาก(2) ภูเก็ต(1) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(1) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 3 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
     - จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
     - จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 205.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 184.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.76)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 143,459 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 635,636 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,641 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 35 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 58 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 341,300 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,741 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 12,452 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,320,547 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20,780 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 83,384 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,614 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 9,161 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4,913 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,766 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 4,487 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น